skip to Main Content

Voor de wijziging van de Informatiecode is de 1e tranche op 5 augustus ter inzage gelegd. De kennisgeving van de 2e tranche volgt naar verwachting in september.

Op 5 augustus heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de 1e tranche ter inzage gelegd. Het gaat vooral om de issues IC178 (‘Individuele slimme meterallocatie’) en IC179 (‘Identificatie aangeslotenen door netbeheerder’) en om IC182 (‘Niet op afstand uitleesbare slimme meter’). De kennisgeving hiervan is gepubliceerd in de Staatscourant. Op de website van ACM vind je het ontwerpbesluit en andere documenten en informatie. Tot en met 16 september 2016 kun je zienswijzen indienen.

2e tranche (IC170) in september
De 2e tranche betreft issue IC170 (‘Individuele calorische correctie invoeders’). De verwachting is dat hiervoor direct een ontwerpbesluit wordt gepubliceerd. De ACM ziet in dat geval af van een wijzigingsopdracht. Het ontwerpbesluit is identiek aan het voorstel van de sector. De publicatie volgt waarschijnlijk in september. Het primaire besluit zal alsnog op tijd in werking kunnen treden voor de sectorrelease.

Belangrijke stap voorwaarts
Met de publicaties geeft ACM haar akkoord op de inhoud van de tekst van beide tranches. Eventuele procesafspraken die voortvloeien uit de bovengenoemde issues, moeten betrokken marktpartijen onderling afspreken en overeenkomen.

Terug naar overig nieuws