skip to Main Content

In de ALV NEDU van 9 maart 2016 heeft de IC-Klant (IC-K) de sectordocumentatie aangeboden aan de ALV NEDU. De (gewijzigde) berichtdefinities (ALV NEDU 20160309-009.1.17) zijn door de ALV NEDU vastgesteld. De wijzigingen in de berichtdefinities komen voort uit issues die in scope zijn van de Sectorrelease 2016, wijzigingen door eerder vastgestelde technische issues (vooral TC028) en wijzigingen door ontwerpkeuzes.

Laat je de vastgestelde berichtdefinities automatisch inlezen? Dan wordt de complete set van wijzigingen in zijn geheel meegenomen. De meeste marktpartijen gebruiken deze methode. Maar je kunt ook middleware gebruiken die dit niet kan. Daardoor worden gewijzigde berichtdefinities niet automatisch ingelezen. Je bent dan afhankelijk van hardcopy-documentatie waarin de bovengenoemde wijzigingen in de berichtdefinities staan.

Overzicht voornaamste wijzigingen
Laat je gewijzigde berichtdefinities niet automatisch inlezen? Het Berichtencentrum stelt ter informatie een overzicht beschikbaar van de voornaamste wijzigingen. Het gaat om wijzigingen in de berichtdefinities die door de ALV NEDU zijn vastgesteld en om wijzigingen in de webservices. Je vindt deze zogeheten SOAP-lijst op mijnNEDU.

Standaardlijst vanaf 2017
Als extra service publiceert het Berichtencentrum vanaf de volgende sectorrelease standaard een ‘Detaillijst wijzigingen berichtdefinities en webservices’ met de vaststelling van de berichtdefinities. Deze lijst komt dan ook op mijnNEDU te staan.

Terug naar overig nieuws