skip to Main Content

Op 1 juli 2021 wordt het toonfrequent-signaal (TF) voor tariefschakeling uitgefaseerd (zie issue IC240 ‘Landelijke gelijktijdige uitfasering TF-signaal’). Conventionele meters werken met een tariefschakeling op basis van dit TF-signaal. De komende periode wordt de administratie van aansluitingen met conventionele meters aangepast, zodat dit signaal kan worden uitgezet. Hoe ziet de planning er precies uit?Vanaf 1 juli 2021 geldt de omzetting van de administratie van de aansluitingen. Daarbij worden ook meterstanden berekend. Daarnaast zullen ontbrekende standaardjaarvolumes afname (SJA’s) in het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) worden aangevuld met een effectueringsdatum van 1 juli 2021. Dit is onderdeel van issue IC241 ‘Standaard jaarvolume invoeding en afname (SJI en SJA)’. Daarna is elke elektriciteitsaansluiting voorzien van 2 SJA’s en 2 SJI’s.

Gefaseerde planning
De planning van de transitie bestaat uit 4 fases.

1. Zaterdag 19 juni 2021 – let op: beperkte beschikbaarheid centrale systemen conform regulier onderhoudsweekend

  • IC240 (uitfasering TF): deployment van de software op de centrale systemen.
  • IC241 (SJI/SJA): deployment van de software op de centrale systemen en de dataconversie met effectueringsdatum 1 juli. Nog ontbrekende SJA’s in het C-AR worden met de waarde ‘0’ gevuld.

2. Maandag 21 juni tot en met donderdag 1 juli 2021

  • IC240 (uitfasering TF): dataconversie met effectueringsdatum 1 juli. De profielcategorie van de betreffende aansluitingen wordt aangepast, de SJA’s worden gesommeerd op SJA Normaal en SJA Laag wordt ‘0’.
  • Donderdag 1 juli 2021:
    • IC240 (uitfasering TF) en IC241 (SJI/SJA): effectuering van de dataconversie.
    • IC240 (uitfasering TF): voor de betreffende aansluitingen worden ook SJI’s gesommeerd op SJI Normaal en SJI Laag wordt ‘0’.

3. Vrijdag 2 juli 2021

  • IC240 (uitfasering TF): voor de betreffende aansluitingen worden meterstanden berekend (met uitzondering van aansluitingen met een ‘open’ event).

4. Maandag 5 juli tot en met donderdag 22 juli 2021

  • IC240 (uitfasering TF): berekening van meterstanden naar aanleiding van eventstanden.

Let op: 2 juli ontvang je stam- (en eventueel) meetdataberichten
Op 2 juli ontvangen marktpartijen een bulk aan stamberichten. De leveranciers ontvangen dan ook meetdataberichten. Het verzoek is om deze berichten actief op te halen.

Belangrijk voor leveranciers
Het is wenselijk dat leveranciers de komende weken specifiek voor de IC240-aansluitingen meterstanden collecteren. In het geval van events bij deze aansluitingen rond 1 juli dienen de meterstanden zo spoedig mogelijk ingediend te worden.

In het weekend van 19 en 20 en van 26 en 27 juni wordt de weekendallocatie (zoals beschreven in IC231) niet uitgevoerd. Dit betekent dat er in dat weekend ook geen allocatieberichten verstuurd worden naar TenneT en de programmaverantwoordelijken (BRP’s). Op de eerstvolgende maandag wordt de werkdagallocatie gewoon uitgevoerd en de reguliere allocatieberichten verstuurd.

Restant aan meters in grootverbruik-segment die op TF schakelen
Enkele meetverantwoordelijken hebben aangegeven dat zij nog een kleine restgroep hebben van aansluitingen waarvan de op TF-schakelende meter nog niet is vervangen. Wij hebben lijsten met de betreffende aansluitingen gekregen en deze doorgegeven aan de hierop actieve leveranciers. Op 1 juli 2021 zullen wij ook voor deze aansluitingen de profielcategorie aanpassen van E1B/C of E2B naar respectievelijk E1A en E2A. Wij hebben de meetverantwoordelijken gevraagd om voor deze aansluitingen op 1 juli 2021 standen en verbruik voor beide telwerken door te geven, en na die datum voortaan 1 totaalverbruik.

Updates via deze nieuwsbrief
Rond de transitie ontvang je een nieuwsbrief met een statusupdate op maandag 28 juni, donderdag 1 juli en aan het einde van de transitieperiode op vrijdag 23 juli. Willen jouw collega’s de nieuwsbrieven over de TF-transitie ook ontvangen? Dan kunnen zij zich melden via readiness@nedu.nl.

Meer informatie
Meer informatie over het uitfaseren van het TF-signaal is te vinden op mijnNEDU. Heb je na het lezen van deze informatie vragen? Stel ze via projecten@edsn.nl. Wij wensen je succes met je werkzaamheden voor deze transitie.

Terug naar overig nieuws